Vitaliteitsregeling gaat spaarloon- en levensloopregeling vervangen

Vitaliteitsregeling gaat spaarloon- en levensloopregeling vervangen

8/18/2011 12:10:30 AM   Bron: esj.nl

De vitaliteitsregeling zal de spaarloon- en levensloopregeling gaan vervangen. De spaarloonregeling zal nog wel 4 jaar blijven bestaan, maar er kan vanaf 1 januari 2012 niet meer gespaard worden. In het kort zetten we voor u op een rijtje wat u kunt verwachten van de nieuwe vitaliteitsregeling: Bedrijven die een 55-plusser in dienst nemen ontvangen een bonus van de overheid. Deze bonus wordt verhoogd indien deze nieuwe werknemer daarvóór een uitkering ontving.Nu kennen we de ouderenkorting en de doorwerkbonus. Deze twee worden vervangen door één werkbonus voor 62-plussers om hen te stimuleren zo lang mogelijk te blijven werken. Werkgevers kunnen scholingsuitgaven als kosten in mindering brengen op hun winst indien deze boven een bepaalde drempel uitkomen. Deze drempel gaat naar beneden waardoor werkgevers eerder in aanmerking komen voor de aftrek van deze scholingskosten. Er komt een regeling waarmee werknemers een gedeelte van hun bruto inkomen opzij kunnen zetten om een financiële buffer op te bouwen. Het opgespaarde inkomen mag niet gebruikt worden om eerder met pensioen te gaan. De wetgever ziet de regeling als een middel om de overgang naar een nieuwe baan financieel gemakkelijker te maken. De wetgever zal met een overgangsmaatregel komen voor werknemers die deel nemen aan de huidige levensloopregeling. De wetgever wil dat sociale partners gezamenlijk afspraken maken over de opzet en financiering van een ‘van-werk-naar-werk-budget’. Dit budget is bedoeld om de scholing mee te betalen voor werknemers die binnenkort ontslagen gaan worden. Wij houden u op de hoogte als de vitaliteitsregeling nadere vormen gaat aannemen.<< Terug    Lees verder >>