Verlaging overdrachtsbelasting

Verlaging overdrachtsbelasting

8/18/2011 12:10:30 AM   Bron: esj.nl

Om de stilgevallen markt van particuliere koopwoningen te stimuleren heeft het kabinet op 1 juli 2011 het besluit genomen om de overdrachtsbelasting op particuliere woningen te verlagen van 6% naar 2%. De verlaging van de overdrachtsbelasting geldt uitsluitend voor woningen. Hieronder worden verstaan de eigen woning, 2e woningen, recreatiewoningen, voor de verhuur bestemde woningen alsmede alle tot de woning behorende aanhorigheden. Bij verkoop van bedrijfsonroerend goed blijft 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.<< Terug    Lees verder >>