Wetswijziging BTW-correctie privé-gebruik auto

Wetswijziging BTW-correctie privé-gebruik auto

8/18/2011 12:10:30 AM   Bron: esj.nl

Op 1 juni heeft Rechtbank in Haarlem een uitspraak gedaan over de jaarlijkse BTW-correctie op het privé-gebruik van de auto van de zaak. Deze uitspraak heeft grote gevolgen. De Staatssecretaris heeft op deze uitspraak gereageerd met een wetswijziging die per 1 juli 2011 ingaat. Als een auto van de zaak ook voor privé-ritten mag worden gebruikt, moet er jaarlijks een correctie voor de BTW voor het privé-gebruik van de auto plaatsvinden. Dit is nodig omdat in de regel een werkgever bij aanschaf van de auto alle omzetbelasting die drukt op de aanschaf, onderhoud en verbruik terugvraagt. De vereiste correctie moet jaarlijks in de laatste aangifte omzetbelasting worden opgenomen. Door de Staatssecretaris van Financiën is goedgekeurd dat voor het bepalen van privé-gebruik van de auto van de zaak wordt aangesloten bij de forfaitaire regeling in de Loon- en Inkomstenbelasting voor de bijtelling van het privé-gebruik van de auto. Daarbij wordt woon-werk verkeer voor de omzetbelasting gezien als privé-gebruik. Ter voorkoming van misverstanden en onduidelijkheden: Voor de Loon- en Inkomstenbelasting wordt woon-werk verkeer niet als privé-gebruik van de auto gezien. Op grond van deze regels bedraagt de jaarlijkse BTW-correctie voor het privé-gebruik van gewone auto’s in de regel 12 % x 25 % van de catalogusprijs van de auto. Voor bepaalde milieuvriendelijke auto’s bedraagt de jaarlijkse BTW-correctie voor het privé-gebruik van de auto 12 % x 14 % van de catalogusprijs. Een voorbeeld ter verduidelijking: Aan een werknemer wordt een milieu-onvriendelijke auto met een catalogusprijs van € 30.000 ter beschikking gesteld. Deze auto wordt zowel zakelijk als privé (inclusief woon-werk verkeer) gebruikt. De jaarlijkse BTW-correctie voor het privé-gebruik bedraagt 12% x 25% x € 30.000 = € 900.Aan een werknemer wordt een milieu-onvriendelijke auto met een catalogusprijs van € 30.000 ter beschikking gesteld. Deze auto wordt uitsluitend voor zakelijke ritten en woon-werk verkeer gebruikt. De jaarlijkse BTW correctie voor het privé- gebruik bedraagt nihil. *) Aan een werknemer wordt een milieu-vriendelijke auto met een catalogusprijs van € 30.000 ter beschikking gesteld. Deze auto wordt zowel zakelijk als privé (inclusief woon-werk verkeer) gebruikt. De jaarlijkse BTW-correctie voor het privé-gebruik bedraagt 12% x 14% x € 30.000 = € 504.Aan een werknemer wordt een milieu-vriendelijke auto met een catalogusprijs van € 30.000 ter beschikking gesteld. Deze auto wordt uitsluitend voor zakelijke ritten en woon-werk verkeer gebruikt. De jaarlijkse BTW-correctie voor het privé- gebruik bedraagt nihil. *) *) Omdat momenteel voor de BTW-correctie aansluiting wordt gezocht bij de forfaitaire bijtelling zoals die geldt in de Loon- en Inkomstenbelasting vindt er geen correctie plaats. In de procedure die voor de Rechtbank te Haarlem werd gevoerd is door de Rechtbank beslist dat het door de Staatssecretaris van Financiën gemaakte onderscheid tussen milieu-onvriendelijke auto’s en milieu-vriendelijke auto’s strijdig is met de huidige wetgeving. Ook voor milieu-onvriendelijke auto’s zou aangesloten moeten worden bij de lagere BTW-correctie. Na de introductie van de elektrische auto zou dit zelfs kunnen betekenen dat de BTW-correctie in het geheel kan komen te vervallen.De Belastingdienst heeft kenbaar gemaakt in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak. Als de uitspraak van de Rechtbank te Haarlem in Hoger Beroep in stand blijft, kost dit de schatkist circa 0,5 miljard euro per jaar. Om dit nadeel te beperken heeft de Staatssecretaris van Financiën per vrijdag 1 juli 2011 onder meer de Wet op de omzetbelasting 1968 gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2011 wordt de BTW-correctie voor het privé-gebruik van de auto van de zaak als een fictieve dienst belast naar het werkelijk privé-gebruik van de auto. Daarbij wordt woon-werk verkeer voor de omzetbelasting nog steeds gezien als privé-gebruik. Omdat voor de correctie van het privé-gebruik van de auto niet langer wordt aangesloten bij de forfaitaire bijtelling zoals die geldt in de Loon- en Inkomstenbelasting, wordt het woon-werkverkeer met ingang van 1 juli 2011 wel belast. De nieuwe regeling leidt tot meer administratieve romslomp voor de werkgever en werknemer. Om deze uitvoeringskosten te verminderen zal de BTW-correctie ook mogen worden bepaald tegen een nieuw ingevoerd forfaitair percentage van 2,7% te berekenen over de catalogusprijs (inclusief BTW en BPM). Op grond van de nieuw ingevoerde wetgeving is een BTW-correctie voor het gebruik van de auto altijd verschuldigd (ook indien de auto alleen voor zakelijke ritten (inclusief woon-werkverkeer) wordt gebruikt en ook indien er sprake is van een milieu-vriendelijke auto. Een voorbeeld ter verduidelijking: • Aan een werknemer wordt een milieu-onvriendelijke auto met een catalogusprijs van € 30.000 ter beschikking gesteld. Deze auto wordt zowel zakelijk als privé (inclusief woon-werk verkeer) gebruikt. Met ingang van 1 juli 2011 bedraagt de jaarlijkse BTW-correctie voor het privé-gebruik 2,7% x € 30.000 = € 810.• Aan een werknemer wordt een milieu-onvriendelijke auto met een catalogusprijs van € 30.000 ter beschikking gesteld. Deze auto wordt uitsluitend voor zakelijke ritten en woon-werk verkeer gebruikt. Met ingang van 1 juli 2011 bedraagt de jaarlijkse BTW-correctie voor het privé-gebruik 2,7% x € 30.000 = € 810. Aan een werknemer wordt een milieu-vriendelijke auto met een catalogusprijs van € 30.000 ter beschikking gesteld. Deze auto wordt zowel zakelijk als privé (inclusief woon-werk verkeer) gebruikt. Met ingang van 1 juli 2011 bedraagt de jaarlijkse BTW-correctie voor het privé-gebruik 2,7% x € 30.000 = € 810.Aan een werknemer wordt een milieu-vriendelijke auto met een catalogusprijs van € 30.000 ter beschikking gesteld. Met ingang van 1 juli 2011 bedraagt de jaarlijkse BTW-correctie voor het privé-gebruik 2,7% x € 30.000 = € 810. ESJ adviseert om bezwaar aan te tekenen tegen de aangiften Omzetbelasting, waarin de BTW -correctie is verwerkt, en die nog niet onherroepelijk vaststaan. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze termijn (voor het jaar 2010 en eerder) al zijn verlopen omdat de BTW-correctie in het laatste tijdvak van het jaar moet worden aangegeven. Voor de correctie BTW voor de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 kunt u bij het indienen van de aangifte omzetbelasting over het laatste tijdvak van 2011 direct bezwaar maken tegen de eigen aangifte. Vanaf 1 juli 2011 is immers een nieuwe regeling van toepassing op grond waarvan de BTW-correctie voor het privé-gebruik moet worden berekend. Als bijlage is een voorbeeld van een bezwaarschrift / verzoek ambtshalve vermindering gevoegd. Jaren 2008 tot en met 2010<< Terug    Lees verder >>