Besparing Erfbelasting: Let op de details.

Besparing Erfbelasting: Let op de details.

8/30/2011 5:05:06 PM   Bron: esj.nl

Wilt u fiscaal aantrekkelijk schenken en nu al weten waarover bij overlijden erfbelasting moet worden betaald, dan is het van belang op op de details te letten. Theo van Vugt, belastingadviseur en partner bij ESJ, is specialist op het gebied van erfbelasting en testamenten. Hij heeft met behulp van een aantal rekenvoorbeelden de belangrijkste zaken nader uitgewerkt. Speciale aandacht is er voor de vererving van aanmerkelijk belang aandelen in een beleggings- B.V. , de "ik-Opa/Oma-clausule en het schenkingsplan.<< Terug    Lees verder >>