DigiNotar-problematiek wordt langzaam aan opgelost

DigiNotar-problematiek wordt langzaam aan opgelost

9/9/2011 11:03:43 AM   Bron: esj.nl

Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over de onveilige situatie rondom overheids sites. Deze omnveilige situatie was ontstaan door een hack bij DigiNotar. Hierdoor kon de veiligheid van overheidwebsites, waaronder die van de Belastingdienst, niet langer gegarandeerd worden. Sindsdien heeft het Kabinet een reeks concrete maatregelen genomen ten aanzien van de veiligheid van het internet. Hierdoor werken sinds dinsdag de systemen waarmee intermediairs communiceren met de Belastingdienst weer betrouwbaar. Op dit moment zijn de aanpassingen en testen in een zodanig ver gevorderd stadium dat ook DigiD weer veilig kan worden gebruikt. Het aanvragen van een DidiD is momenteel nog niet mogelijk. Naar verwachting zal dit op korte termijn ook weer mogelijk zijn. Alle bij het overleg betrokken partijen zijn overeengekomen dat de situatie de komende tijd nauwgezet wordt gevolgd. Bij eventuele problemen zal de Belastingdienst coulance betrachten. Welke coulancemaatregelen zullen gelden, moet nog worden vastgelegd. Wij zullen u via onze website verder op de hoogte houden.<< Terug    Lees verder >>