De VBI vermindert belastingheffing.

De VBI vermindert belastingheffing.

11/21/2011 4:01:55 PM   Bron: esj.nl

In deze tijden van nerveuze beurzen is het goed beleggen van middelen in de vennootschap al een vraagstuk apart. Van het rendement gaat nog eens een heffing aan vennootschapsbelasting van 20-25% af, later gevolgd door een heffing in privé van 25 % aanmerkelijkbelang belasting. Het is natuurlijk het prettigst om de beleggingen in privé in box 3 te hebben, maar daartoe dient eerst afgerekend te worden in de vennootschap en in privé en dat is minder aanlokkelijk. Bij een tarief vennootschapsbelasting van 25%, een aanmerkelijk belang tarief van 25 % en een heffing in box 3 van 1,2 % ligt het break-evenpunt hiervoor bij een rendement van 4,8 %. Daarboven kunt u beter de reserves als dividend uitkeren en in privé in box 3 gaan beleggen, daaronder is het verstandiger om de reserves in de vennootschap te laten. De huidige beleggingsmarkt toont aan dat rendementen boven de 4,8 % zeldzaam zijn, zodat beleggen in de NV/BV een veelvoorkomend gegeven is. Om tot een matiging te komen in de belastingheffingen over de behaalde rendementen, kan de status van Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) worden aangevraagd. De VBI is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De beleggingsrendementen uit de NV/BV komen op die wijze uiteindelijk voor 100% ten goede aan de aandeelhouder die daar 25 % inkomstenbelasting over betaalt. Bij een gewone NV/BV is de heffing 25% Vpb + 25% IB over (100-25) = 43,75 %. Netto houdt u dan 56,25% over. Bij een VBI is de heffing uitsluitend 25% IB. Netto houdt u dan 75 % over, een verschil van 18,75 %. Het VBI regime is voor familievennootschappen toegankelijk als de directeur grootaandeelhouder (dga) zelf maximaal 90 % van de aandelen houdt en de overige minimaal 10 % bij anderen zijn geplaatst. De ‘anderen’ mogen ook de ( niet in gemeenschap van goederen gehuwde) echtgenote of de meerderjarige kinderen van de dga zijn. Hier ligt een frictie met ondernemingen met meerdere dga’s, waar gemakkelijker aan de eis van meerdere aandeelhouders kan worden voldaan. De beleggingen in de VBI zijn duidelijk omschreven: het gaat om beleggen in financiële instrumenten. Vorderingen op de dga of beleggingen in onroerende zaken zijn uitgesloten. Wanneer u de VBI-status wilt aanvragen en uw NV/BV beschikt tevens over niet-kwalificerende beleggingen dan kan er fiscaal geruisloos een juridische splitsing van de vennootschap plaatsvinden. Aan de nieuw opgerichte vennootschap - die een NV moet zijn- worden dan de kwalificerende beleggingen overgedragen. De status vanVBI gaat in op de eerste dag van het nieuwe boekjaar. Voorafgaand aan deze nieuwe status dient in de vennootschap te worden afgerekend over de meerwaarde op de beleggingen. Inmiddels mag de VBI zich verheugen in een grote belangstelling. Volgens een opgave van de Belastingdienst per 16 augustus 2011 zijn er op dit moment circa 400 familie-VBI’s en zijn er ongeveer 800 in aanvraag. Waar wacht u nog op?<< Terug    Lees verder >>