Werkkostenregeling: onderneem actie!

Werkkostenregeling: onderneem actie!

4/5/2012 5:00:43 PM   Bron: esj.nl

Met ingang van 2011 zijn er wijzigingen in de Loonbelastingwetgeving ingevoerd die van grote invloed zijn op kostenvergoedingen, verstrekkingen in natura, cafetariaregelingen en andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen. De wet is al van kracht, maar u hebt wellicht gekozen voor de 'overgangsregeling' (de 2010-wetgeving blijven toepassen). Per 1-1-2014 bent u verplicht om over te gaan naar de Werkkostenregeling. Of de nieuwe wetgeving voor u voordelig of nadelig is zal bezien moeten worden. Als u niets doet kunt u de nieuwe wetgeving niet tijdig toepassen. Dat kan grote financiële gevolgen hebben voor uw onderneming. Wilt u de nieuwe wetgeving optimaal mogelijk toepassen dan zijn ingrijpende voorbereidingen nodig, zowel bij de bepaling van kostenvergoedingen, als in uw administratie. Maak daarom in samenwerking met ESJ een inventarisatie van alle arbeidsvoorwaardelijke regelingen, vergoedingen en verstrekkingen, waarmee u bepaalt of de nieuwe regeling voor uw bedrijf wel of geen voordelen biedt. Blijkt de nieuwe regeling niet voordelig, dan weet u dat vroegtijdig en kunt u wellicht regelingen en arbeidsvoorwaarden tijdig aanpassen. Daardoor kunt u op 1-1-2014 de (verplichte) overstap goed voorbereid maken en wordt u niet onnodig geconfronteerd met hoge lasten. Een goede voorbereiding vergt tijd. Stel uw onderzoek daarom niet uit, maar ga aan de slag. Wilt u meer weten over de werkkostenregeling en onze checklist, neem dan contact met ons op.<< Terug    Lees verder >>