Afwaarderen onzakelijke leningen in concernverband niet meer mogelijk

Afwaarderen onzakelijke leningen in concernverband niet meer mogelijk

5/31/2012 1:01:16 PM   Bron: esj.nl

In het verleden kon een moedermaatschappij een lening op haar dochtermaatschappij afwaarderen als deze dochtermaatschappij in zwaar weer was terecht gekomen. Deze afwaardering leidde dan tot belastingbesparing. Als sprake is van een onzakelijke lening dan is een dergelijke afwaardering niet meer mogelijk. Het gevolg is dat verliezen van dochtermaatschappijen niet meer tot belastingbesparing leiden voor concerns in het jaar dat de verliezen economisch worden geleden. Zeer onaantrekkelijk! In Weekblad fiscaal recht van 31 mei 2012 stelt Frank van Merrienboer, belastingadviseur en partner bij ESJ, voor om de verliescompensatie voor concerns te verruimen. Daarmee kunnen verliezen van dochtermaatschappijen, waarin de moedermaatschappij een belang heeft van meer dan 50%, in mindering worden gebracht op de winst van de moedermaatschappij. Vanuit de concernbenadering is deze verliesverrekening zeer verdedigbaar. Deze verruiming van verliescompensatie kan dan tot belastingbesparing leiden voor concerns in het jaar dat het verlies wordt geleden.<< Terug    Lees verder >>