Lenteakkoord: overzicht maatregelen

Lenteakkoord: overzicht maatregelen

6/11/2012 5:00:54 PM   Bron: esj.nl

Het demissionaire kabinet heeft het Begrotingsakkoord 2013 (Ook wel Lenteakkoord genoemd) naar de Tweede Kamer gezonden. Hier een overzicht van de belangrijkste maatregelen. De overdrachtsbelasting op bestaande woningen wordt permanent verlaagd naar 2%. De hypotheekrenteaftrek wordt gecontinueerd, maar ingaande 2013 geldt dat nieuwe hypotheken op ten minste annuïteitbasis moeten worden afgelost binnen 30 jaar. Dan bestaat recht op volledige renteaftrek. Bestaande hypotheken blijven ongemoeid.Het Btw-tarief van 19% gaat per 1 oktober 2012 omhoog naar 21%. In 2013 komt over lonen die in 2012 meer dan € 150.000 hebben bedragen een eenmalige heffing van 16% bij de werkgever. De heffing bij de werkgever over vertrekbonussen die hoger zijn dan € 531.000 gaat omhoog van 30% naar 75%. De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt ingaande 2013 geheel belast. Vanaf 2014 vervalt ook de huidige regeling voor onbelaste vergoeding voor zakelijke kilometers. Onbelaste vergoeding is dan wel mogelijk indien de zakelijke kilometervergoeding wordt aangewezen als eindheffing voor de vrije ruimte onder de werkkostenregeling. Het percentage van de ‘vrije ruimte’ van de werkkostenregeling wordt verhoogd van 1,4 procent in 2012 naar 1,6% in 2013. Vanaf 2014 wordt dit in verband met het belasten van de zakelijke kilometers verhoogd naar 2,1% (zodat daaruit aan de werknemers onbelast zou kunnen worden vergoed. Werknemers met een auto van de zaak worden geconfronteerd met het aanmerken van woon-werkverkeer als privékilometers, waardoor er in beginsel altijd een bijtelling voor privégebruik zal ontstaan. Voor gevallen die bestonden voor 25 mei 2012 is een overgangsregeling voorgesteld. De loonbelastingtabellen worden voor één jaar niet aangepast waardoor lonen iets zwaarder worden belast. De afschaffing van het eurovignet, de belasting op leidingwater en op frisdrank gaat niet door. De accijns op tabak en alcohol gaan omhoog. Met ingang van 1 januari 2013 geldt in box 3 alleen de heffingskorting voor groen beleggen. Er is een renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting voorgesteld die verband houdt met een deelneming in een dochtermaatschappij. De aftrekbeperking geldt alleen wanneer sprake is van een excessieve aftrek van deelnemingsrente. Daar is alleen sprake van als de waarde van de deelnemingen groter is dan het eigen vermogen. Er is voorgesteld de deelnemingen die een uitbreidingsinvestering vormen uit te zonderen bij het bepalen van de deelnemingsschuld. Overigens komen een aantal partijen dat het Lenteakkoord heeft getekend terug op hun steun. De maatregel betreffende de hypotheekaftrek en de belaste vergoedingen woon-werkverkeer zijn inmiddels over de verkiezingen heen getild.<< Terug    Lees verder >>