Lenteakkoord en mobiliteit

Lenteakkoord en mobiliteit

6/11/2012 5:00:54 PM   Bron: esj.nl

In het Begrotingsvoorstel 2013 (Lenteakkoord) is een aantal maatregelen voorgesteld die betrekking hebben op de mobiliteit en daarom direct werkgevers en werknemers aangaan. De onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per km voor woon-werkverkeer wordt vanaf 2013 een belaste vergoeding. De werknemer zal dan over deze vergoeding loonheffing gaan betalen en de werkgever premies werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet. Ook de onbelaste vergoeding voor openbaar vervoer voor woon-werkverkeer wordt een belaste ver-goeding. Er is een overgangsregeling voor abonnementen die zijn aangegaan vóór 25 mei 2012, deze blijven gedurende de resterende looptijd onbelast. Het belasten van de vergoedingen bij de werknemers kan voorkomen worden als de werkgever al de werkkostenregeling (WKR) toepast en de vergoeding woon-werkverkeer aanwijst als eindheffing voor de vrije ruimte werkkostenregeling. De meeste werkgevers zullen echter niet voldoende vrije ruimte onder de WKR ter beschikking hebben en niet bereid zijn dan 80% eindheffing voor hun rekening te nemen. Werkgevers die in hun arbeidscontracten nog steeds de fout maken om te vermelden dat de werk-nemer een netto of een onbelaste vergoeding ontvangt, krijgen door deze maatregel extra kosten te maken omdat ze de vergoeding mogelijk moeten bruteren. De onbelaste vergoeding voor zakelijke kilometers blijft in 2013 nog bestaan maar wordt vanaf 2014 eveneens een belaste vergoeding. De gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling komt te vervallen, maar de vergoeding kan wel door de werkgever als eindheffing worden aangewezen in de vrije ruimte WKR. De vrije ruimte wordt verhoogd naar 2,1% van het totale fiscale loon, mede om ruimte te maken voor de mogelijkheid van een geheel of gedeeltelijke onbelaste vergoeding. Woon-werkverkeer met de auto van de zaak wordt volgens het huidige voorstel vanaf 2013 aange-merkt als privégebruik. Voor de werknemers die met de auto minder dan 500 privékilometers op jaarbasis rijden komt er een overgangsregeling, mits deze situatie al op 25 mei 2012 bestond. Die werknemers krijgen een beperkte bijtelling van 25 procent van de bijtelling die normaliter zou gel-den (dus bijvoorbeeld 25% van 25% is 6,25%), zolang die situatie voortduurt (einde leasecontract, nieuwe auto etc.) maar tot uiterlijk 1 januari 2017. De bijtelling voor privégebruik kan niet worden aangewezen voor de vrije ruimte onder de WKR. Voor bestelauto’s zal mogelijk ook een oplossing worden bedacht. De meeste politieke partijen die het Lenteakkoord hebben getekend, hebben overigens aangegeven deze maatregel niet meer te steunen. De beslissing is uitgesteld tot na de verkiezingen.<< Terug    Lees verder >>