Nieuwe regeling incassokosten

Nieuwe regeling incassokosten

6/12/2012 11:01:11 AM   Bron: esj.nl

Per 1 juli 2012 treedt de nieuwe wettelijke regeling betreffende de buitengerechtelijke incassokosten in werking. Deze geldt uitsluitend voor vorderingen op particulieren. De regeling heeft geen terugwerkende kracht en is van toepassing op vorderingen waarvan de schuldenaar vanaf 1 juli 2012 in verzuim is. Van de regeling mag alleen worden afgeweken als het niet in het nadeel is van de consument. Voor openstaande facturen van niet-consumenten, zoals ondernemers en beroepsbeoefenaars, kan er van de wettelijke regeling worden afgeweken. U moet dit dan wel zijn overeengekomen. Is er niets anders overeengekomen over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten, dan geldt ook bij niet-consumentenzaken de wettelijke regeling. Ter voorkoming van discussies is het aan te bevelen om een uniform beleid te hanteren, zowel naar consumenten als naar bedrijven. Het kan in sommige gevallen van belang zijn dat de algemene voorwaarden in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe wettelijke regeling. De belangrijkste verandering bij het invorderen van opstaande invorderingen is dat een klant die niet op tijd betaalt minimaal 1 betalingsherinnering krijgt zodra de factuur is vervallen. In deze herinnering moet vermeld worden dat: De schuldenaar 14 dagen de tijd heeft om alsnog aan de vordering te voldoenWat de hoogte is van het bedrag dat als vergoeding voor buitenrechtelijke kosten in rekening wordt gebracht als een schuldenaar niet tijdig betaalt,De BTW niet verrekend kan worden in de incassokosten met het BTW-percentage worden verhoogd. Als ook op deze betalingsherinnering geen betaling volgt dan mag door de schuldeiser de buitenrechtelijke kosten in rekening worden gebracht: De buitengerechtelijke kosten voor vorderingen tot € 25.000,- zijn als volgt opgebouwd: 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-10% over de volgende € 2.500,-5% over de volgende € 5.000,-1% over de volgende € 15.000,- In dit tarief zijn alle kosten van het minnelijke traject opgenomen. Uw eigen administratiekosten en de kosten van het incassobureau samen mogen niet hoger zijn dan het bedrag dat uit deze staffel komt. Voor terugkerende maandelijkse vorderingen geldt dat de vervallen openstaande facturen bij elkaar moeten worden opgeteld als deze kosten worden doorbelast. Is dat eenmaal gedaan dan mag voor een nieuwe vervallen factuur deze staffel opnieuw worden toegepast.<< Terug    Lees verder >>