ESJ klaar voor SBR/XBRL; eerste digitale aangiften succesvol verzonden

ESJ klaar voor SBR/XBRL; eerste digitale aangiften succesvol verzonden

6/25/2012 1:00:51 PM   Bron: esj.nl

Met ingang van het belastingjaar 2012 stelt de Belastingdienst extra eisen aan accountants en belastingadviseurs die aangiften voor hun cliënten verzorgen met behulp van aangifte- of administratiesoftware. De aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kunnen vanaf het belastingjaar 2012 alleen via de SBR-methode gedaan worden. In de toekomst geldt dit ook voor de aangifte omzetbelasting, de opgaaf intracommunautaire prestaties en de aangifte loonheffingen. Standard Business Reporting (SBR) is de standaard voor het samenstellen van financiële rapportages en voor het aanleveren van verplichte rapportages aan overheden. SBR wordt gebruikt voor belastingaangiften maar is ook van toepassing op jaarrekeningen die gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel of rapportages aan het CBS. Met SBR worden gegevens in de financiële administratie eenduidig vastgelegd. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is de rapportagetaal die het accountantskantoor of de intermediair gebruikt om elektronisch gegevens uitwisselen. Doordat de verslaglegging op een zelfde manier gebeurt, verloopt het hele proces sneller en efficiënter. Dat scheelt uiteraard in de kosten. Bovendien is er minder kans op fouten omdat gegevens niet steeds opnieuw hoeven te worden ingevoerd of geïnterpreteerd. De online ondersteuning van ESJ voldoet aan alle eisen die de Belastingdienst stelt aan het aanleveren van digitale informatie. Met Mijn ESJ beschikken de klanten van ESJ over een veilige manier om financiële gegevens uit te wisselen met de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en banken. De eerste aangiften zijn met behulp van SBR en XBRL verwerkt en succesvol aan de Belastingdienst verzonden. “Wij blijven het initiatief nemen als het gaat om het optimaliseren van de financiële administratie van onze klanten. Ons streven is om eind 2012 alle aangiften omzetbelasting via SBR en XBRL te verwerken. Met veilige ICT systemen zoals wordt het proces van rapporteren en uitwisselen van informatie sneller, goedkoper en betrouwbaarder. Daar hebben onze klanten profijt van” aldus Wilbert Koreman, directievoorzitter van ESJ.<< Terug    Lees verder >>