Uniformering Loonbegrip ingaande 1 januari 2013

Uniformering Loonbegrip ingaande 1 januari 2013

7/16/2012 11:01:12 AM   Bron: esj.nl

Met deze wet wordt ingaande 1 januari 2013 een uniform loonbegrip ingevoerd voor de hef-fing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De onderdelen van de diverse loonbegrippen die momenteel niet uniform zijn, de zogenaamde discoördinatiepunten, worden opgeheven. Hiermee wordt bereikt dat de loonheffing van de werknemers en premieheffing van de werkgevers afzonderlijk blijven bestaan, maar waarin de grondslag voor de heffingen wordt geüniformeerd. Om te komen tot een uniform loonbegrip dienen de discoördinatiepunten tussen de diverse loonbegrippen afgeschaft te worden. Het gaat daarbij om: Het werknemersdeel in de premie werkloosheidswet; Dit wordt afgeschaft (was reeds nihil) en wordt uitsluitend een werkgeversheffing. De WW-franchise wordt eveneens afgeschaft, zodat alle premies werknemersverzekeringen en de premie Zorgverzekeringswet over hetzelfde loonbedrag worden berekend, te betalen door de werkgever;De inleg en opname van levenslooptegoed (voor degenen die nog mogen deelnemen); de inleg is voor alle heffingen vrijgesteld, maar de opname is aan alle heffingen onderworpen;In het kader van gelijk loonbegrip wordt de bijtelling privé-gebruik auto ook voor de bere-kening van de premie werknemersverzekeringen meegenomen; deze lastenverhoging voor werkgevers wordt elders gecompenseerd;De vergoeding die werkgevers thans betalen aan de werknemers voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet wordt omgezet in een werkgeversheffing Zorgverzekeringsfonds. De inhouding bij de werknemer komt geheel te vervallen. Verder wordt de terugbetaling van premies werknemersverzekeringen en premie Zorgverze-kering, die boven het maximum worden betaald (bijvoorbeeld doordat er meer dan één werkgever is, waardoor beide werkgevers samen boven het maximum afdragen), afgeschaft. Dit kan onder omstandigheden een nadeel voor de werkgever opleveren. Wij komen uitgebreid op dit onderwerp terug in ons loonmemorandum 2013 en op onze website. Breda, juli 2012 ESJ Accountants & Belastingadviseurs René de Groot Senior adviseur Loonheffingen en arbeidszaken Tel: 088 0320 600 E-mail: rdg@esj.nl<< Terug    Lees verder >>