Nederlandse erf- en schenkbelasting afgeschaft? Maak bezwaar!

Nederlandse erf- en schenkbelasting afgeschaft? Maak bezwaar!

8/21/2012 3:00:53 PM   Bron: esj.nl

Onlangs heeft de rechtbank Breda een verrassende uitspraak gedaan. Een particulier vond dat hij net als ondernemers recht zou moeten hebben op de vrijstelling van ondernemingsvermogen in de erfbelasting (Successiewet). De gedachte achter deze vrijstelling is dat het voortbestaan van de onderneming niet door de heffing van schenk- c.q. erfbelasting mag worden belemmerd. Bij schenking en vererving van ondernemingsvermogen blijft - onder voorwaarden - de eerste € 1.006.000 (2012) onbelast en het meerdere voor 83%. Voor niet-ondernemingsvermogen kan hiervan geen gebruik worden gemaakt, terwijl het betreffend vermogen vaak eveneens niet direct liquide is te maken (bijvoorbeeld onroerend goed). Omdat voor deze ongelijke behandeling (discriminatie) van particulier vermogen geen rechtvaardiging bestaat, heeft de rechtbank het beroep op het gelijkheidsbeginsel gehonoreerd. Als de vrijstelling van ondernemingsvermogen ook van toepassing zou zijn op particulier vermogen, zou hiermee de Nederlandse schenk- en erfbelasting – gezien de omvang van deze vrijstelling - feitelijk nagenoeg geheel zijn afgeschaft. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat de Belastingdienst inberoep (cassatie) gaat. Tot die tijd doet u er in ieder geval verstandig aan - ter behoud van rechten - bezwaar aan te tekenen tegen alle toekomstige aanslagen schenk- en erfbelasting, alsmede tegen aanslagen welke nog niet ouder zijn dan 6 weken. Dit onder het motto “niet geschoten is altijd mis”!<< Terug    Lees verder >>