Uitspraak Accountantskamer

Uitspraak Accountantskamer

9/7/2012 11:00:47 AM   Bron: esj.nl

De Accountantskamer te Zwolle heeft op 7 september 2012 uitspraak gedaan in een klacht tegen de accountants. De Accountantskamer heeft helaas ons verweer niet geheel gevolgd en de klagers deels ontvankelijk verklaard in hun klacht. De Accountantskamer heeft de klacht dan ook gedeeltelijk inhoudelijk behandeld. Hierbij heeft haar oordeel ten aanzien van de toenmalige partner van ESJ geleid tot een maatregel van tijdelijke doorhaling voor de duur van twee maanden. Voor de toenmalige controlemanager heeft dit gezien zijn ondergeschikte rol geleid tot een waarschuwing. Tegen de uitspraak kunnen we beroep instellen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Wij moeten de uitspraak nog inhoudelijk bestuderen en zullen in overleg met onze advocaat beslissen of we beroep instellen.<< Terug    Lees verder >>