Verruiming doorverkooptermijn Overdrachtsbelasting

Verruiming doorverkooptermijn Overdrachtsbelasting

9/13/2012 3:01:00 PM   Bron: esj.nl

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit van 31 augustus 2012 goedgekeurd dat met ingang van 1 september 2012 de voorziening die in de Overdrachtsbelasting bestaat bij doorverkoop, wordt verruimd. Bij aankoop van onroerend goed is Overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor woningen is het tarief recent structureel verlaagd naar 2% van de waarde van de woning, terwijl voor niet-woningen een tarief van 6% van toepassing is. Wanneer onroerend goed binnen 6 maanden na aankoop weer wordt verkocht geldt er een specifieke bepaling. Op grond van artikel 13, eerste lid, Wet belastingen van rechtsverkeer 1970, mag de waarde waarover Overdrachtsbelasting wordt berekend worden verminderd met de waarde van het onroerrend goed bij de vorige transactie. Enige voorwaarde hierbij is dat over de vorige aankoop Overdrachtsbelasting of niet-aftrekbare Omzetbelasting verschuldigd was. Wanneer deze voorziening van toepassing is hoeft de nieuwe eigenaar alleen over de meerwaarde Overdrachtsbelasting te betalen. X koopt op 1 augustus 2012 een woning voor € 250.000. Verschuldigde Overdrachtsbelasting: € 250.000 x 2% = € 5.000 Op 1 december 2012 verkoopt X de woning voor € 270.000 aan Y. Verschuldigde Overdrachtsbelasting: (€ 270.000 -/- € 250.000) x 2% = € 400 Vanwege de huidige stagnatie op de woningmarkt is geconstateerd dat de wettelijke termijn van 6 maanden over het algemeen te kort is. Deze termijn is met ingang van 1 september 2012 verruimd naar 36 maanden. De verruiming geldt zowel voor woningen als voor niet-woningen. De enige voorwaarde die hieraan wordt verbonden is dat de verruimde termijn van 36 maanden alleen geldt als de voorgaande verkrijging na 1 september 2012 heeft plaatsgevonden. X koopt op 1 oktober 2012 een woning voor € 250.000. Verschuldigde Overdrachtsbelasting: € 250.000 x 2% = € 5.000 Op 1 juli 2013 verkoopt X de woning voor € 270.000 aan Y. Deze opvolgende verkrijging is binnen 36 maanden én de vorige verkrijging heeft na 1 september 2012 plaatsgevonden. Verschuldigde Overdrachtsbelasting: (€ 270.000 -/- € 250.000) x 2% = € 400 X koopt op 1 augustus 2012 een woning voor € 250.000. Verschuldigde Overdrachtsbelasting: € 250.000 x 2% = € 5.000 Op 1 juli 2013 verkoopt X de woning voor € 270.000 aan Y. Deze opvolgende verkrijging is binnen 36 maanden, maar de vorige verkrijging heeft voor 1 september 2012 plaatsgevonden. Verschuldigde Overdrachtsbelasting: € 270.000 x 2% = € 5.400<< Terug    Lees verder >>