ESJ koploper in verzenden aangiften met SBR/ XBRL

ESJ koploper in verzenden aangiften met SBR/ XBRL

2/26/2013 11:00:56 AM   Bron: esj.nl

ESJ Accountants & Belastingadviseurs heeft de eerste aangiften voor het belastingjaar 2012 met behulp van SBR en XBRL verwerkt en succesvol aan de Belastingdienst verzonden. Met ingang van het belastingjaar 2012 stelt de Belastingdienst extra eisen aan accountants en belastingadviseurs die aangiften voor hun cliënten verzorgen met behulp van aangifte- of administratiesoftware. De aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kunnen vanaf het belastingjaar 2012 alleen via de SBR-methode aangeleverd worden. In de toekomst geldt dit ook voor de aangifte omzetbelasting, de opgaaf intracommunautaire prestaties en de aangifte loonheffingen. “ We zijn er in geslaagd om binnen 24 uur nadat de laatste wijzigingen in de SDU software zijn gerealiseerd de eerste aangiften voor het belastingjaar 2012 via XBRL aan de Belastingdienst aan te bieden” zegt Alphons van de Ven, belastingadviseur en partner bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs. “Het optimaliseren van onze online processen is een belangrijk aandachtsgebied in de bedrijfsvoering van ESJ. Daardoor hebben we een voorsprong opgebouwd die nu zijn vruchten afwerpt. Samen met onze contractpartners (de ontwikkelaar van ons klantenportaal) en (de ontwikkelaar van onze aangiftesoftware) zijn we voortrekkers in het opzetten en organiseren van een informatieketen van veilige ICT systemen. Deze samenwerking past in onze strategie om onze online dienstverlening aan klanten verder uit te bouwen” aldus Van de Ven. Standard Business Reporting (SBR) is de standaard voor het samenstellen van financiële rapportages en voor het aanleveren van verplichte rapportages aan overheden. SBR wordt gebruikt voor belastingaangiften maar is ook van toepassing op jaarrekeningen die gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel of rapportages aan het CBS. Met SBR worden gegevens in de financiële administratie eenduidig vastgelegd. XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is de rapportagetaal die het accountantskantoor of de intermediair gebruikt om elektronisch gegevens uit te wisselen. Onze aangiftesoftware is naadloos gekoppeld aan de software voor ons klantenportaal. De aangifte wordt vanuit onze aangiftesoftware automatisch klaargezet in ons klantenportaal. Nadat de klant zijn aangifte digitaal accordeert, wordt de statusinformatie niet alleen zichtbaar in het klantenportaal maar ook weer vastgelegd in de aangiftesoftware. Doordat de verslaglegging op een zelfde manier gebeurt, verloopt het hele proces sneller en efficiënter. Dat scheelt uiteraard in de kosten. Bovendien is er minder kans op fouten omdat gegevens niet steeds opnieuw hoeven te worden ingevoerd of geïnterpreteerd. De online ondersteuning van ESJ voldoet aan alle eisen die de Belastingdienst stelt aan het aanleveren van digitale informatie. Met het klantenportaal Mijn ESJ beschikken de klanten van ESJ over een veilige manier om financiële gegevens uit te wisselen met de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en banken. “Wij blijven het initiatief nemen als het gaat om het optimaliseren van de fiscale advisering en financiële administratie van onze klanten. Met behulp van ons klantenportaal Mijn ESJ is het proces van rapporteren en uitwisselen van informatie sneller, goedkoper en betrouwbaarder geworden. Daar hebben onze klanten profijt van” aldus Alphons van de Ven.<< Terug    Lees verder >>