Tijdelijke BTW verlaging voor verbouwingen en renovatiewerken

Tijdelijke BTW verlaging voor verbouwingen en renovatiewerken

2/28/2013 5:01:04 PM   Bron: esj.nl

Het kabinet neemt nieuwe maatregelen om de woningmarkt en de bouwsector een extra impuls te geven. Een daarvan is de tijdelijke verlaging van het BTW tarief voor verbouwingen en renovatiewerken. In het akkoord dat het kabinet samen met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen hebben bereikt, is overeengekomen dat er een tijdelijke BTW-verlaging van 21% naar 6% zal plaatsvinden voor verbouwingen van en renovatiewerken aan bestaande woningen. De verlaging gaat in per 1 maart 2013 en geldt voor de periode van één jaar. Het akkoord wordt op korte termijn nader uitgewerkt in wet- en regelgeving. De verwachting is dat de maatregel qua regelgeving overeen zal komen met de BTW verlaging zoals die eerder voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2011 gold. Mocht de “nieuwe regeling” overeenkomen met de “oude regeling”, dan zal het verlaagde BTW tarief uitsluitend van toepassing zijn op de arbeidskosten bij verbouwing, renovatie en herstel van bestaande woningen, die ouder zijn dan twee jaar. De periode van twee jaar begint te lopen op het tijdstip waarop het woonhuis in gebruik is genomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij de aankoop en installatie van een nieuwe keuken, het verlaagde BTW tarief van 6% uitsluitend geldt voor de installatiekosten van de keuken. De aankoop van de keukeninrichting en apparatuur blijft belast tegen een BTW tarief van 21%. In de nieuwe geldt het lage tarief ook voor de aanleg en onderhoud van tuinen, plaatsen van omheiningen en het vervangen van gordijnen en zonwering. Of het verlaagde tarief ook van toepassing wordt op het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, tenzij deze in bouwkundig opzicht onderdeel van de woning uitmaken, was ten tijde van de publicatie van dit bericht nog niet duidelijk. Het echtpaar X laat in april 2013 een serre aan hun huis bouwen en gelijktijdig een nieuwe omheining plaatsen. De kosten (exclusief BTW) bedragen € 20.000, welke als volgt gesplitst kunnen worden: OmschrijvingBedragBTW OUDBTW VOORSTELMateriaalkosten serre€ 6.000€ 1.260 (21%)€ 1.260 (21%)Arbeidskosten serre€ 8.000€ 1.680 (21%)€ 480 (6%)Materiaalkosten omheining€ 2.000€ 420 (21%)€ 420 (21%)Arbeidskosten omheining€ 4.000€ 840 (21%)€ 840 (21%) -----------------------------Totaal€ 20.000€ 4.200€ 3.000 Zonder verlaagde BTW moet over alle kosten 21% BTW worden betaald, zijnde een bedrag van € 4.200. Dankzij de tijdelijke maatregel mag over de arbeidskosten op de serre het 6% BTW-tarief worden toegepast. In dit voorbeeld levert de BTW-verlaging een BTW-voordeel op van € 1.200. Een van de belangrijke aandachtspunten van de “oude regeling” was, dat de werkzaamheden afgerond moesten zijn in de periode waarin het tijdelijke verlaagde BTW-tarief gold. Viel de afronding buiten deze periode, dan was over de gehele verbouwing het verlaagde tarief niet van toepassing. Werkzaamheden die al voor aanvang van het verlaagde BTW-tarief waren gestart, konden wel in het geheel tegen het verlaagde tarief worden belast, mits de afronding van de werkzaamheden was gelegen binnen de periode van het verlaagde tarief. Met name voor arbeidsintensieve werkzaamheden aan de woning, kan het interessant zijn om deze in de periode waarin het verlaagde BTW-tarief geldt, te laten verrichten.<< Terug    Lees verder >>