Investeren in zonnepanelen: zakelijk of privé?

Investeren in zonnepanelen: zakelijk of privé?

3/4/2013 3:00:51 PM   Bron: esj.nl

Om investeringen in het opwekken van duurzame energie door middel van zonnepanelen te stimuleren, zijn er aan een aantal financiële tegemoetkomingen. Wanneer u als directeur-grootaandeelhouder zonnepanelen op het dak van de eigen woning wilt plaatsen, dan heeft u een aantal mogelijkheden. Ten eerste kunt u de zonnepanelen particulier aanschaffen. Daarvoor kan via Agentschap.nl een maximale subsidie van € 650 worden verkregen. De BTW op deze investering is dan niet aftrekbaar. Een tweede mogelijkheid is om de zonnepanelen door de B.V. aan te schaffen en vervolgens aan privé te verhuren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de EIA, de Energie Investeringsaftrek. Dit houdt concreet in dat u 41,5% van de investeringskosten kunt aftrekken van het belastbaar bedrag. De investeringskosten kunt u afschrijven (minimale afschrijvingstermijn 15 jaar). Over de huurtermijnen is in privé BTW verschuldigd die niet aftrekbaar is. Om te bepalen of het voor u voordeliger is om de zonnepanelen via de B.V. of privé aan te schaffen, hebben wij een eenvoudig rekenmodel gemaakt. Dit model is kosteloos via verkrijgbaar. In dit model gaan we er van uit dat de zonnepanelen na 5 jaar aan privé worden overgedragen tegen de (fiscale) boekwaarde. Dit in verband met het jaarlijkse BTW nadeel in privé en de termijn waarin desinvesteringsbijtelling (gedeeltelijke terugname EIA) moet worden toegepast. Verder is in het rekenmodel rekening gehouden met een jaarlijks rendement (huurtermijn) van 4% over het investeringsbedrag. U hoeft alleen het investeringsbedrag in te vullen om te bepalen wat voor u voordeliger is. U kunt uiteraard zelf andere variabelen invoeren om de voor u meeste voordelige situatie te bepalen. Ten aanzien de niet aftrekbare BTW in privé dient nog een nuancering te worden gemaakt. Op dit moment is namelijk een procedure aanhangig bij de Hof van Justitie EU waarin vragen zijn gesteld over het mogelijk ondernemerschap van personen die met op het dak van hun woning geïnstalleerde zonnepanelen elektriciteit opwekken en (gedeeltelijk) leveren aan het net. De uitkomst van deze procedure kan gevolgen hebben voor de Nederlandse situatie omdat de wetgever er nu vanuit lijkt te gaan dat er bij thuisproductie van elektriciteit geen sprake is van ondernemerschap voor de BTW. Dit kan mogelijk tot andere uitkomsten leiden van de rekentool. Beide subsidieregelingen vraagt u aan via het elektronisch loket van Agentschap.nl. Uiteraard kunt u hiervoor een beroep doen op de specialisten van ESJ. Naast de rekentool helpen wij u ook met het opstellen van de vereiste huurovereenkomst tussen de B.V en de DGA.<< Terug    Lees verder >>