Verplichte BTW verlegging bij leveringen binnen Nederland van mobiele telefoons, laptops, tablets, spelcomputers en computerchips

Verplichte BTW verlegging bij leveringen binnen Nederland van mobiele telefoons, laptops, tablets, spelcomputers en computerchips

4/4/2013 11:00:47 AM   Bron: esj.nl

Met ingang van 1 april 2013 geldt er een verplichte BTW verlegging bij leveringen binnen Nederland van mobiele telefoons, laptops, tablets, spelcomputers en computerchips. Deze maatregel is een aanscherping van een eerder besluit van de Staatssecretaris van Financiën, waarin werd bepaald dat vanaf 1 juli 2012 gebruik kon worden gemaakt van een vrijwillige BTW verleggingsregeling voor mobiele telefoons en computerchips. De maatregel is een onderdeel van de aanpak van de BTW carrousselfraude, waarvoor producten als mobiele telefoons, computerchips en andere mobiele hardware vaak misbruikt worden. Door de BTW te verleggen naar de koper, dient wordt de af te dragen en te ontvangen BTW in dezelfde aangifte (van de koper) te worden opgenomen. De verkoper ontvangt dan geen BTW meer. Vanaf 1 april 2013 is het ook bij leveringen aan ondernemers binnen Nederland verplicht de BTW naar de koper te verleggen indien sprake is van de levering van mobiele telefoons, laptops, tablets, spelcomputers of computerchips. Voor de toepassing van de verlegging geldt een drempel van € 10.000 exclusief BTW per goederensoort. Ook wanneer binnen één order meerdere facturen uitgereikt worden en het totaal van de order boven de € 10.000 uitkomt, dient u op alle facturen van de betreffende order de verleggingsregeling toe te worden gepast. Er hoeft hierbij geen onderscheid te maken gemaakt naar goederensoort. U levert voor € 8.000 laptops en voor € 3.000 tablets. Het totaalbedrag van de order komt boven de drempel van € 10.000, waardoor u verplicht bent om de BTW te verleggen naar de afnemer. Indien de verleggingsregeling verplicht toegepast moet worden, zal hiervan op de factuur een vermelding moeten worden gemaakt. Alle accesoires die in één complete verpakking met de telefoon, laptop, tablet of spelcomputer worden meegeleverd vallen eveneens onder de verleggingsregeling. Worden accessoires los geleverd dan vallen deze onder de verleggingsregeling. Wilt u meer informatie over deze specifieke verleggingsregeling of wilt u weten of twijfelt u of deze regeling gevolgen heeft voor uw bedrijfsvoering? Neem dan direct contact op met onze BTW specialist.<< Terug    Lees verder >>