Uitnodiging life cycle vermogenslezingen

Uitnodiging life cycle vermogenslezingen

5/22/2013 11:00:42 AM   Bron: esj.nl

ESJ Accountants & Belastingadviseurs houdt in samenwerking met een drietal lezingen. De rode draad in deze lezingen is dat we de life cycle van het vermogen volgen van particulieren, wonende in België of Nederland. De eerste lezing gaat over het realiseren van het vermogen, de tweede over het beheren van vermogen en de derde over het overdragen van het vermogen naar de volgende generatie in de familie. De invalshoek die gekozen wordt is te streven naar een fiscaal optimaal resultaat, zonder dat hierbij het risico ontstaat dat sprake is van wetsontduiking. Daarnaast dienen de kosten die verbonden zijn aan de gekozen oplossing in de gaten gehouden te worden en mogen deze het financiële voordeel niet teniet doen. Een ander uitgangspunt dat gehanteerd wordt is dat de gekozen structuur het inzicht in het vermogen niet mag beperken. De eerste lezing handelt over het realiseren van vermogen. We staan hier stil bij het vermogen dat tijdens de actieve carrière is verdiend en hoe we dit vermogen zonder al te veel belastingheffing bij de aandeelhouder krijgen. Dit wordt zowel bekeken voor aandeelhouders die in Nederland wonen en willen blijven wonen, als voor aandeelhouders die naar België of elders willen emigreren. In deze lezing zal uitgebreid worden ingegaan op hoe het voor in België wonende aandeelhouders mogelijk is om winstreserves die in hun vennootschap zitten belastingvrij te realiseren. De tweede lezing handelt over het beheer van het gerealiseerde vermogen. Het vermogen dat verdiend is dient in stand gehouden te worden en bij voorkeur te vergroten. Dit dient plaats te vinden met zo min mogelijk fiscale kosten. Collectieve oplossingen worden vergeleken met individuele oplossingen. De Sicav’s, Bevek’s en Tak’s worden vergeleken met paradijselijke vennootschappen, burgerlijke maatschappen en Nederlandse vrijgestelde beleggingsinstellingen. In deze lezing wordt gezocht naar de mogelijkheid dat de zon voor niets fiscaal opkomt, zonder het risico zich te branden. De derde lezing handelt over het overdragen van het vermogen naar de volgende generatie. Het verdiende vermogen dat langzaam is gegroeid dient naar de volgende generatie in de familie doorgegeven te worden. De volgende generatie moet van dit vermogen kunnen profiteren. Dit kan alleen als het vermogen in stand blijft. Hiertoe moet het vermogen beschermd worden van invloeden van buitenaf. De overdracht naar de volgende generatie mag niet tot een al te groot fiscaal verlies leiden. In deze lezing worden privaatrechtelijke schenkingstechnieken vergeleken met vennootschappelijk gestructureerde oplossingen. Daarnaast wordt de Belgische Private Stichting vergeleken met haar buitenlandse evenbeelden en met de Belgische Burgerlijke maatschap. De sessies van 10 en 18 juni 2013 ten kantore van ESJ Accountants & Belastingadviseurs, gevestigd aan Cosunpark 10 te Breda. De ontvangst vindt plaats om 19:00 uur en de lezing zal aanvangen om 19:30 uur. De bijeenkomst op 9 september start eveneens om 19:00 uur zal plaatsvinden op een stijlvolle locatie in het grensgebied van West-Brabant. Nadere informatie over exacte locatie volgt na aanmelding. Na afloop van de lezingen wordt gezorgd voor een hapje en een drankje en is er tijd om informeel bij te praten. De lezingen zijn vrij toegankelijk voor eenieder. Wel dient u zich van te voren aan te melden, waarna u nadere praktische informatie ontvangt. Aanmelden kan door middel van het sturen van een e-mailbericht naar Petra Segers met daarbij de vermelding van uw personalia, het aantal deelnemers en de datum/ data van de lezing(en) waar we u mogen verwelkomen Wij zien u graag bij (een of meerdere van) deze lezingen.<< Terug    Lees verder >>