Dien tijdig uw oude suppletie aangiften omzetbelasting in!

Dien tijdig uw oude suppletie aangiften omzetbelasting in!

5/23/2013 9:00:44 AM   Bron: esj.nl

BTW-plichtige ondernemers doen hun aangifte omzetbelasting per aangifte tijdvak. Bij de jaarafsluiting wordt een nacalculatie van de af te dragen en terug te vragen omzetbelasting gemaakt. Hieruit kan een na te betalen of terug te vragen bedrag aan omzetbelasting blijken, welk bedrag door het indienen van een suppletie aangifte omzetbelasting wordt afgedragen of terug gevraagd. Het na te betalen of terug te ontvangen bedrag aan omzetbelasting zal ook op de balans en de winstaangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting als vordering of schuld worden opgenomen. De Belastingdienst heeft recent aangekondigd op korte termijn ondernemers te gaan controleren of over voorgaande jaren nog af te dragen bedragen aan omzetbelasting open staan. Sinds 1 januari 2012 is een ondernemer verplicht om een openstaande omzetbelastingschuld in een suppletie aangifte omzetbelasting te melden, zodra de ondernemer met de openstaande omzetbelasting-schuld bekend is geworden. Het niet zelf melden door de ondernemer, waardoor de Belastingdienst tot zelfstandige correctie van de reeds ingediende btw-aangiften overgaat, kan in beginsel tot een zogeheten vergrijpboete leiden. Deze boete is minimaal 5% van het aan te geven bedrag en kan oplopen tot maximaal 100%. De Belastingdienst geeft ondernemers echter tot 1 juni 2013 de tijd om de btw-schulden over voorgaande jaren alsnog aan te geven, zonder dat daarbij een dergelijke hoge boete wordt opgelegd. Vanaf 1 juni 2013 zal deze boete wel worden opgelegd. Wij raden u aan indien voor uw onderneming nog btw-schulden openstaan om voor tijdige indiening, derhalve vóór 1 juni 2013, van de suppletie aangifte omzetbelasting zorg te dragen. Door tijdige indiening kan een hoge vergrijpboete mogelijkerwijs worden beperkt danwel worden voorkomen.<< Terug    Lees verder >>