Publicatieplicht ANBI's per 1 januari 2014 van kracht.

Publicatieplicht ANBI's per 1 januari 2014 van kracht.

5/30/2013 5:00:56 PM   Bron: esj.nl

De plannen van staatssecretaris Weekers van Financiën tot aanpassing van de fiscale regelgeving voor ANBI’s en de formaliteiten voor periodieke schenkingen zijn nu duidelijk. Weekers schetste de aangescherpte contouren in een brief aan de Tweede Kamer. De voorgenomen wetswijzigingen wil Weekers uiterlijk 1 juli al in de Staatscourant publiceren. ‘Deze snelheid is geboden om de ANBI’s in staat te stellen voor 1 januari 2014 te voldoen aan de nieuwe voorwaarden. De Belastingdienst zal kort na publicatie van de wijzigingsregeling in de Staatscourant alle ANBI’s een brief sturen om hen te attenderen op de nieuwe verplichtingen’, aldus de staatssecretaris. De voorwaarden voor de ANBI-status worden per 1 januari 2014 uitgebreid met de verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen. Het gaat dan onder meer om de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer (RSIN), de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid.<< Terug    Lees verder >>