BTW-aftrek voor particulieren bij aanschaf zonnepanelen?

BTW-aftrek voor particulieren bij aanschaf zonnepanelen?

7/2/2013 5:00:41 PM   Bron: esj.nl

Wanneer u als particulier zonnepanelen op uw woning plaatst en de hiermee opgewekte energie vervolgens (gedeeltelijk) “teruglevert” aan de energiemaatschappij bent u volgens het Europese Hof van Justitie BTW-ondernemer. Op 20 juni 2013 is door het Europese Hof beslist dat de exploitatie van zonnepanelen die een Oostenrijkse particulier op zijn huis had laten plaatsen als economische belastbare activiteit kwalificeert die in beginsel tot BTW-ondernemerschap leidt. Het gevolg hiervan is dat de BTW op de aankoop van de zonnepanelen (gedeeltelijk) kan worden teruggevorderd van de fiscus. Hierdoor wordt de terugverdientijd van uw investering in zonnepanelen uiteraard korter. Verder zal BTW moeten worden berekend aan de energiemaatschappij aan wie de energie wordt geleverd. Waarschijnlijk zal in veel gevallen ook de specifieke BTW-regeling voor kleine ondernemers kunnen worden toegepast. De uitspraak van het Europese Hof kan ook in Nederland worden gebruikt. U kunt zich op het standpunt stellen dat u al bij de aanschaf van de zonnepanelen de intentie had om als BTW-ondernemer aangemerkt te worden. Als gevolg van deze uitspraak kunt u dan de BTW op de aanschaf en de plaatsingskosten van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst. Overigens is het nog wel de vraag of het volledige bedrag aan BTW op de aanschafkosten van de zonnepanelen kan worden teruggevorderd. Indien een gedeelte van de met de zonnepanelen opgewekte energie direct zelf wordt “geconsumeerd”, worden de zonnepanelen zowel zakelijk als voor privédoeleinden gebruikt. Hierdoor zal slechts een gedeelte van de BTW op de aanschafkosten aftrekbaar zijn. In de casus die bij het Europese Hof speelde, werd alle elektriciteit die met de zonnepanelen werd opgewekt eerst volledig aan het elektriciteitsnetwerk geleverd waardoor sprake was van volledig zakelijk gebruik. Tegenover de aftrekbare voorbelasting moet u wel BTW afdragen over de opgewekte en aan de energiemaatschappij geleverde energie. Echter door toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR) zal het in de praktijk doorgaans niet tot daadwerkelijke of slechts beperkte BTW-afdracht komen. Op grond van de KOR komt u in aanmerking voor een belastingvermindering indien u op jaarbasis minder dan € 1.883 aan BTW moet afdragen. Als dit minder is dan € 1.345 dan hoeft u zelfs helemaal niets af te dragen. Bij een energieprijs van 22 cent betekent dit ruim 29.000 kWh en het gemiddeld gebruik voor alle huishoudens is 3.340 kWh per jaar. Kleine ondernemers kunnen bovendien op verzoek ook nog eens vrijgesteld worden van administratieve verplichtingen. Let er echter op dat een verzoek om toepassing van de KOR pas wordt ingediend in het belastingjaar nadat u de zonnepanelen heeft aangeschaft en in gebruik heeft genomen. Anders verspeelt u mogelijk uw recht op aftrekbare voorbelasting. Het is duidelijk dat de uitspraak van het Europese Hof de overheid geld gaat kosten. Het is dan ook te verwachten dat hiervoor op korte termijn reparatiewetgeving of beleidsregels worden opgesteld. Op dit moment heeft de Belastingdienst nog geen standpunt(en) ingenomen. Voor alle particulieren die in dit jaar reeds hebben geïnvesteerd in zonnepanelen of dit op korte termijn overwegen, adviseren wij ter behoud van rechten op aftrekbare BTW alvast een registratie als BTW-ondernemer aan te vragen bij de Belastingdienst. ESJ heeft hiervoor een standaardaanvraag opgesteld en kan deze desgewenst voor u verzorgen tegen een standaardprijs van € 85 (inclusief BTW). Hierna wordt u door de Belastingdienst aangemerkt als BTW-ondernemer waarbij het eerste aangiftetijdvak, waarin de voorbelasting wordt geclaimd, betrekking heeft op de periode vanaf de ondertekening van de opdrachtbevestiging tot heden.<< Terug    Lees verder >>