Teruggaaf Buitenlandse BTW 2012 voor 1 oktober 2013 indienen.

Teruggaaf Buitenlandse BTW 2012 voor 1 oktober 2013 indienen.

9/5/2013 11:01:03 AM   Bron: esj.nl

Wanneer u als ondernemer BTW-belaste prestaties verricht en in het buitenland kosten heeft gemaakt waarop buitenlandse BTW drukt, kunt u deze buitenlandse BTW terugvragen.Heeft uw onderneming kosten gemaakt in het buitenland? Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het bezoeken van beurzen en congressen, hotelovernachtingen maaltijden en autohuur U kunt tot 25% van deze gemaakte buitenlandse kosten terugvragen. Voorwaarde is dat uw aanvraag vóór 1 oktober in het bezit is van de Belastingdienst De procedure voor teruggave van buitenlandse BTW loopt vanaf 1 januari 2010 via uw nationale Belastingdienst. Aanvragen dienen digitaal te worden aangeleverd, waarbij uw Belastingdienst controleert of de binnengekomen verzoeken volledig zijn. De Nederlandse Belastingdienst stuurt de aanvragen vervolgens voor u door naar de betreffende buitenlandse Belastingdienst. Bij het verzoek dienen afhankelijk van het land en het bedrag van teruggaaf de navolgende gegevens en bijlagen te worden gevoegd: Ingescande facturen waarop de teruggaaf van buitenlandse BTW betrekking heeft;Naam, adres en het omzetbelastingnummer van de buitenlandse ondernemer door wie de BTW in rekening is gebracht. Om een verzoek in te dienen heeft u specifieke inloggegevens nodig. Het gaat hier om codes die alleen gebruikt kunnen worden voor het terugvragen van buitenlandse BTW. Dit zijn andere codes dan de algemene inlogcodes die u gebruikt voor het indienen van uw periodieke BTW aangifte. Deze inlogcodes kunt u aanvragen Deze procedure kan wel vier weken in beslag nemen. Om te voorkomen dat de teruggaaf van buitenlandse BTW verloren gaat, is een tijdige indiening van uw verzoek van belang. U kunt de buitenlandse BTW die u in 2012 heeft betaald, nog terugvragen tot 1 oktober 2013. Bij het terugvragen van buitenlandse BTW bent u gebonden aan de wettelijke bepalingen die in het betreffende land gelden ten aanzien van het terug betalen van BTW op specifieke kostensoorten. De specialisten van ESJ hebben hun kennis gebundeld in VAT Business. Zij adviseren u nader en kunnen desgewenst de teruggave voor u verzorgen.<< Terug    Lees verder >>