Enige verruiming overgangsrecht stamrecht BV

Enige verruiming overgangsrecht stamrecht BV

11/7/2013 9:01:02 AM   Bron: esj.nl

Recentelijk is in de Proeve van Tweede Nota van Wijziging op Belastingplan 2014 een wijziging aangebracht in de voorwaarden voor toepassing van de 80%-regeling bij opname van het totale stamrecht in 2014. Met de voorgestelde aanpassing wordt bewerkstelligd dat voor de toepassing van de zogenoemde 80%-regeling in het overgangsrecht voor de stamrechtvrijstelling – kort gezegd – slechts in aanmerking komen aanspraken die voldoen aan de voorwaarde dat het ter financiering van de aanspraak verschuldigde bedrag voor 15 november 2013 is overgemaakt. Dit betekent dat de zogenaamde gouden handdruk, die ter affinanciering van een stamrecht moet dienen, vóór 15 november 2013 gestort moet zijn op de bankrekening van de stamrecht-BV of van de stamrechtbankspaarrekening. In het uiterste geval kan ook de (ex-)werkgever eventueel als verzekeraar van het stamrecht optreden (aangenomen de verhoudingen zijn nog goed), door het maken van een stamrechtovereenkomst tussen de (ex)werkgever en de werknemer. De Staatssecretaris heeft in het overleg met de Tweede Kamer aangegeven dat hij een ruimere overgangsregeling toestaat voor het realiseren van het onderbrengen van een schadeloosstelling wegens ontslag in een stamrecht. : het ontslag moet definitief zijn aangezegd op 31-12-2013 (moet dus vaststaan) Stamrechtovereenkomst moet gerealiseerd zijn op 31-12-2013, met daarin het bedrag genoemd dat voor het stamrecht wordt gebruikt, alsmede naar welke instantie dat wordt overgemaakt Ontslagdatum mag uiterlijk 30-6-2014 zijn. De voorwaarden voor toepassing van de 80% regel (in 2014 gehele nominale bedrag stamrecht opnemen en dan daarvan slechts 80%-belasten), zijn echter niet versoepeld. Wil men deze regel toepassen dan blijft staan dat de stamrechtovereenkomst en de betaling van het bedrag moet hebben plaatsgevonden vóór 15 november 2013.<< Terug    Lees verder >>