Breng vóór 1 januari 2014 uw privégelden in een VBI!

Breng vóór 1 januari 2014 uw privégelden in een VBI!

11/11/2013 3:00:43 PM   Bron: esj.nl

Gezien de huidige lage rente op de bank (privé-depositogelden) kan het interessant zijn om nu in een Vrijgestelde BeleggingsInstelling (hierna VBI) te stappen. Er wordt dan via de notaris een zogenaamd fonds voor gemene rekening opgericht, waaraan de Belastingdienst de fiscaal vrijgestelde VBI-status toekent. Een andere persoon dient echter wel minimaal 10% van het beleggingsvermogen in te brengen (collectiviteitsgedachte). Dit kan een meerderjarig kind met eigen vermogen zijn (bijv. uit schenkingen) of – indien men onder huwelijksvoorwaarden is gehuwd - de (huwelijks)partner. Indien gekozen wordt voor “risicovrije” belegging met spaardeposito’s, kan inbreng van de privégelden in een VBI momenteel een fiscaal aantrekkelijk alternatief zijn. Vanwege de advies- en notariskosten inzake de (oprichting van de) VBI is een minimaal beleggingsvermogen van circa € 500.000 benodigd. Uiteindelijk betaalt men via de VBI 25% belasting over het gerealiseerde beleggingsrendement. Bij belegging in box III is dit 1,2% van het vermogen (per 1 januari), dus ongeacht het rendement. Bij de huidige lage rente van 2% betekent dit een Box III-inkomstenbelastingdruk van maar liefst 60%, derhalve een belastingdrukverschil met de VBI van 35%. Omdat de box III-heffing forfaitair is, namelijk 1,2% ongeacht werkelijk behaalde rendement, is de effectieve inkomstenbelastingdruk lager bij hogere beleggingsrendementen. Bij een beleggingsrendement van 4,8% of hoger (4,8% x 25% = 1,2% = "break-even"-punt) is beleggen in privé fiscaal weer aantrekkelijker dan via een VBI. Het is echter niet te verwachten dat op korte termijn de spaarrente boven de 4,8% uitstijgt. Mocht dit in de toekomst wel gebeuren, dan kan de VBI worden geliquideerd, waarna de gelden weer naar privé gaan. Naast het beleggingsrendement moet er ook goed gekeken worden naar de fiscale aspecten, waaronder met name de verrekening van het a.b.- (aanmerkelijk belang) verlies. Dit alles maakt de afweging wanneer de oprichting van een VBI voor u een interessante keuze is, tot een complexe aangelegenheid. Overigens kan de inbreng in een VBI voor particulieren waar de hoge eigen bijdrage AWBZ een rol gaat spelen een aanzienlijk extra voordeel opleveren. Als u dit nog vóór 1 januari doet voorkomt u in 2014 de box III-heffing over dit vermogen. Raadpleeg uw ESJ adviseur voor uw persoonlijke plan.<< Terug    Lees verder >>