Investeer slim met het energiebesparingsfonds

Investeer slim met het energiebesparingsfonds

2/17/2014 1:03:15 PM   Bron: esj.nl

Sinds januari 2014 kunnen particuliere woningeigenaren een lening aanvragen voor het financieren van energiebesparende maatregelen aan de woning. Het Nationaal Energiebesparingsfonds biedt deze leningen aan. De maatregelen waarvoor de leningen kunnen worden benut zijn: dak-, gevel- en vloerisolatie, hoog rendement (HR++) beglazing, energiezuinige kozijnen, deuren en gevelpanelen, warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen (De kosten van de zonnepalen mogen maximaal 50% van de totale lening bedragen), installaties voor warmteterugwinning, gelijkstroompompen, gelijkstroomventilatoren, vraag gestuurde ventilatie, HR-e ketels, (micro) warmtekrachtkoppelingen en hoog rendementsketels. Ook de kosten van maatwerkadvies voor energiebesparing kunnen in de lening worden meegenomen. U bent eigenaar en bewoner van een bestaande woning.U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen.Het betreft een jaarannuïteitenlening, de looptijd van de lening staat vast.Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar (84 maanden).Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar (120 maanden).U betaalt een rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat. Voor leningen van 7 jaar is dat 3,4%. Voor leningen van 10 jaar 3,8%. Deze rente is fiscaal aftrekbaar.De afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening.U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-).De lening mag alleen worden gebruikt voor de maatregelen die staan vermeld op de Het bedrag dat u wilt lenen wordt niet rechtstreeks aan u uitbetaald. Het geleende bedrag wordt onder inhouding van de afsluitkosten in een bouwkrediet gestort. De werkzaamheden moeten door een aannemer of installateur worden uitgevoerd. De betaling van de installatiewerkzaamheden geschiedt per factuur door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het krediet is standaard 12 maanden beschikbaar en eindigt zodra het volledige leningsbedrag is opgenomen of alle maatregelen zijn uitgevoerd. Het bouwkrediet mag niet worden overschreden. Wilt u weten over de manieren waarop u slim in uw woning kunt investeren, neem dan contact op met Werner Marijnissen, belastingadviseur van ESJ via of telefonisch via 088-0320 600.<< Terug    Lees verder >>