Let op spookfacturen

Let op spookfacturen

3/24/2014 11:04:47 AM   Bron: esj.nl

Afgelopen week zijn relaties van ons kantoor in aanraking gekomen met acquisitiefraude. Acquisitiefraude is een vorm van fraude waarbij men opdrachten voor advertenties werft of facturen voor diensten stuurt. Volgens zullen die op de factuur vermelde diensten niet geleverd worden. De recente fraude betreft een spookfactuur. Spooknota´s bevatten naast bijvoorbeeld een klantnummer ook kleine lettertjes waaruit blijkt dat slechts sprake is van een offerte. Indien het een offerte betreft is van een betalingsverplichting geen sprake. De tenaamstelling van de onderneming die de diensten verricht wijkt van af van de onderneming aan wie de factuur betaald dient te worden, zoals op deze factuur het geval is. Wij adviseren u dan ook bij twijfel aan de juistheid van facturen contact op te nemen met uw relatiebeheerder.<< Terug    Lees verder >>