De Werkkostenregeling komt er nu echt aan.

De Werkkostenregeling komt er nu echt aan.

6/12/2014 11:01:13 AM   Bron: esj.nl

Er mag worden aangenomen, dat de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 definitief verplicht toegepast moet worden.Er zullen nog wel enkele aanpassingen volgen om de grootste knelpunten weg te halen en de regeling enigszins te versoepelen De consequentie daarvan zal waarschijnlijk ook zijn dat het percentage van de vrije ruimte enigszins wordt verlaagd. Er zal voor het zomerreces nog een brief van het Ministerie naar de Tweede Kamer gaan met de voorstellen tot aanpassing van de huidige werkkostenregeling. Het is in elk geval van belang een tweetal zaken nu snel op te pakken: Inventarisatie van de arbeidsvoorwaarden en regelingen binnen het bedrijf.Het houden van een kostenonderzoek gedurende minimaal drie maanden, wanneer er vaste kostenvergoedingen worden betaald (per dag, week of maand). Vaste kostenvergoedingen die niet met een kostenonderzoek zijn onderbouwd worden zondermeer vanaf 1-1-2015 in de vrije ruimte van het werkkostenforfait geparkeerd! Als de vaste kostenvergoeding al op een kostenonderzoek van ten minste drie maanden is gebaseerd, dan moet er straks nog wel bekeken worden of er elementen in de vaste vergoeding zitten die onder de werkkostenregeling mogelijk niet onbelast vergoed kunnen worden en daarom wellicht in de vrije ruimte moeten worden geboekt. ESJ organiseert in september kennissessies voor klanten en relaties over de aangepaste werkkostenregeling. Meer informatie over data, tijdstippen en locaties volgt op korte termijn.<< Terug    Lees verder >>