Kom in actie tegen de box 3 heffing!

Kom in actie tegen de box 3 heffing!

8/1/2014 7:01:41 PM   Bron: esj.nl

Bij het opmaken van de aangifte inkomstenbelasting dient de vermogende Nederlander rekening te houden met belastingheffing over het box 3 vermogen. In box 3 wordt belasting geheven over inkomsten uit vermogen. Om de heffing eenvoudig te houden heeft de Belastingdienst gekozen voor een fictieve heffing. In plaats van het werkelijke inkomen uit vermogen te belasten, gaat de Belastingdienst ervan uit dat op vermogen 4% rendement wordt gemaakt. Over dit fictieve rendement van 4%, wordt 30% inkomstenbelasting geheven. Zonder rekening te houden met vrijstellingen, is over het box 3 vermogen 1,2% (4% * 30%) belasting verschuldigd. De werkelijkheid is echter anders. Gezien de huidige lage rentestanden betaalt u effectief veel meer dan 1,2% aan belastingheffing. Als u zich niet wenst te wagen aan beleggen, dan mag u blij zijn wanneer u tussen de 1% en 1,5% rente over uw spaartegoeden ontvangt. De werkelijke box 3 heffing is dan geen 30%, maar zoals uit onderstaan overzicht blijkt veel hoger. RenteBelastingheffing4%30%1,50%80%1,25%96%1%120% Het is echter de vraag of deze heffing met de huidige lage rentestanden wel rechtvaardig is en geen inbreuk maakt op het recht van eigendom in de zin van artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Binnenkort start er een proefprocedure tegen de excessieve box 3 heffing. Ook wij zullen bezwaar aantekenen tegen de huidige belastingheffing over Box 3-vermogen. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is uw definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2014 aan ons toe te zenden.<< Terug    Lees verder >>