Vraag de subsidie praktijkleren voor 15 september aan.

Vraag de subsidie praktijkleren voor 15 september aan.

9/9/2014 5:01:24 PM   Bron: esj.nl

Wanneer u een leerling en/of stagiair in dienst hebt kunt u mogelijk gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling is in de plaats gekomen van de Afdrachtvermindering Onderwijs. Om in aanmerking te komen dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan: U moet een erkend leerbedrijf zijn;Er moet een praktijkleerovereenkomst aanwezig zijn;De beroepsopleiding van de leerling/deelnemer/student valt onder de sectoren die in de Subsidieregeling Praktijkleren zijn aangewezen (zie doelgroep hieronder);De beroepsopleiding leidt tot een diploma en wordt in het Centraal register Beroepsopleidingen of het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs bij DUO opgenomen. Om de subsidie te kunnen aanvragen moet u begeleiding bieden aan leerlingen/deelnemers/studenten uit een van de volgende sectoren: vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen om een startkwalificatie te halen op het niveau van een basisberoepsopleiding;deelnemers aan een MBO-opleiding in kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Let op voor de begeleiding van een MBO-student met een beroepsopleidende leerweg (BOL) komt u niet in aanmerking voor een subsidie;deelnemers aan een duaal of deeltijd HBO-opleiding die vallen onder de CROHO onderdelen: Techniek of Landbouw en Natuurlijke Omgeving met een verplicht praktijkonderdeel. Let op voor de begeleiding van een voltijd HBO-student komt u niet in aanmerking voor een subsidie;promovendi en technologisch toio's die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Wanneer u niet zeker bent of de leerling of stagiaire valt onder de voorwaarden van de subsidieregeling praktijkleren, neemt u dan met ons op. De Subsidie praktijkleren vraagt u aan (uitsluitend online) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (). De subsidie moet per studiejaar worden aangevraagd, telkens na afloop van de begeleiding/het studiejaar. Een volledige praktijkleerplaats staat gelijk aan een volledig studiejaar. Er geldt voor een volledig studiejaar een maximum van € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats. Houdt er rekening mee dat het bedrag van de subsidie geen vast bedrag is. De hoogte van de subsidie zal vastgesteld worden door het RVO. Vooraf bij de aanvraag van de subsidie is het dus nog niet bekend hoeveel subsidie u ontvangt. Voor 2014 kunt u alleen voor het 2e deel van het studiejaar (2013-2014) dat in 2014 ligt een subsidie aanvragen. Wilt u ook in het eerste halfjaar van het komende studiejaar een beroep doen op de Subsidieregeling praktijkleren, dan kunt u deze vanaf 2 juni tot en met 15 september aanvragen. ESJ kan dit ook voor u verzorgen, We ontvangen graag zo spoedig mogelijk het http://www.salarisadviesbureau.nl/media/item/27/model-machtiging-intermediair-subsidies-2014.pdf en de ingevulde checklist http://www.salarisadviesbureau.nl/media/item/26/checklist-aanvraag-subsidieregeling-praktijkleren.pdf. Hebt u vragen over deze regeling, wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie, neem dan met ons op. We helpen u graag verder. De salaris professionals van ESJ Salarisadviesbureau tel: 088-0320600<< Terug    Lees verder >>