Invoering WKR: bent u er klaar voor?

Invoering WKR: bent u er klaar voor?

10/16/2014 11:01:31 AM   Bron: esj.nl

Vanaf 1 januari is het zover: de werkgever is dan verplicht gebruik te maken van de werkkostenregeling (WKR). Deze regeling wordt vanaf 1 januari 2015 op een aantal punten gewijzigd. De invoering en wijziging brengen extra administratieve lasten met zich mee. Per 1 januari 2015 verandert de WKR op de volgende punten: Het percentage van de vrije ruimte gaat omlaag van 1,5% tot 1,2% van uw totale fiscale loonsom.Gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen zijn vrijgesteld als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. Als een werknemer deze zaken zonder meer nodig heeft om zijn werk te doen, hoeft de werkgever bij deze verstrekkingen geen rekening te houden meteen privé voordeel. De korting voor werknemers op producten uit uw eigen bedrijf is onder voorwaarden vrijgesteld. Als u aan uw werknemer een korting of vergoeding geeft bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf, dan is dit onder de volgende voorwaarden gericht vrijgesteld:- De producten zijn niet branchevreemd.- De korting of vergoeding is per product maximaal 20% van de waarde van dat product in het economische verkeer- De kortingen of vergoedingen bedragen in 2015 samen niet meer dan € 500. Het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen vervalt voor een aantal voorzieningen op de werkplek waardoor deze niet ten koste gaan van uw vrije ruimte.U mag de eindheffing over het bedrag boven de vrije ruimte op concernniveau berekenen.U mag 1 keer per jaar toetsen of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven, in plaats van per aangiftetijdvak. Aan deze nieuwe regeling en wijzigingen zitten een aantal haken en ogen. Met intreding van deze regeling moet er nog meer geregistreerd worden. voor de administratie is om een nieuwe rekening aan te maken en daarop ook de kosten te boeken die onder de WKR vallen. Dit kunnen dus enerzijds reële kosten zijn dan wel forfaitaire vergoedingen (maaltijden). Het betreft hier een extra boeking die zowel debet als credit in de administratie binnen de kosten verwerkt wordt. De factuur voor een personeelsfeest wordt dus zoals gewoonlijk geboekt op de grootboekrekening Overige personeelskosten EN ook op de rekening WKR. Aan het eind van het jaar is hetgeen op deze extra rekening geboekt is de specificatie van de WKR kosten en derhalve de basis voor de (eventuele)aangifte. Hulp nodig? Maak gebruik van de ESJ Quick scanInformatie<< Terug    Lees verder >>