Onleesbare regelgeving leesbaar: het begrip 'deelconcern' eenvoudiger gedefinieerd

Onleesbare regelgeving leesbaar: het begrip 'deelconcern' eenvoudiger gedefinieerd

10/20/2014 3:01:25 PM   Bron: esj.nl

Dit is de titel van het artikel van Frank van Merrienboer, belastingadviseur en partner van ESJ, dat op 16 oktober 2014 is verschenen in Weekblad Fiscaal Recht. De interne reorganisatievrijstelling, die op 1 juli 2013 is aangepast, voorziet in een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor het geval een tot het concern behorende vennootschap onroerend goed overdraagt aan een andere tot het concern behorende vennootschap. In het verleden ging de vrijstelling verloren als de verkrijgende vennootschap niet gedurende drie jaren tot het concern bleef behoren. Met ingang van 1 juli 2013 geldt deze eis slechts voor een beperkt gedeelte van het concern: het zogenaamde deelconcern. De huidige formuleringen inzake het deelconcern zijn onnodig ingewikkeld en heeft tot veel onduidelijkheid geleid. Van Marrienboer stelt voor om het deelconcern veel eenvoudiger te definiëren dan thans het geval is.<< Terug    Lees verder >>