Auto van de zaak in 2016

Auto van de zaak in 2016

10/27/2014 3:01:43 PM   Bron: esj.nl

Onlangs is bekend gemaakt dat de wijzigingen uit de Autobrief 2.0 waarschijnlijk pas ingaan per 1 januari 2017. Door het uitstel van de Autobrief 2.0 zijn voor het jaar 2016 enkele wijzigingen in de autobelastingen noodzakelijk. In plaats van het volledige tarief komt er een half tarief (50%) in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor (semi-)elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gr/km. De bestaande gewichtscorrectie van 125 kilo voor alle hybride en (semi-)elektrische auto’s blijft gehandhaafd. Per 1 januari 2016 zouden eigenlijk de bijtellingspercentages van 4% en 7% verdwijnen. De staatssecretaris heeft nu kenbaar gemaakt het percentage van 7% te handhaven voor volledig elektrische auto’s (nulemissieauto's). In de overige bijtellingscategorieën vinden de volgende wijzigingen plaats: De 14%-bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gr/km. De 20%-bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 79 gr/km. De 25%-bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 80 gr/km of meer. Hierbij geldt dat leasecontracten die vóór 1 januari 2016 zijn aangegaan, onder het huidige bijtellingsregime blijven vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum van 60 maanden.<< Terug    Lees verder >>