Gebruikelijkloonregeling aangepast voor 2015

Gebruikelijkloonregeling aangepast voor 2015

10/28/2014 3:01:31 PM   Bron: esj.nl

In het Belastingplan 2015 was er sprake van dat als een DGA een overeenkomst heeft met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon, deze met ingang van 1 januari 2015 zou vervallen. Ook zou er een wettelijke overgangsregeling komen. Het kabinet heeft nu laten weten de bestaande afspraken toch niet collectief op te zeggen. En er komt ook geen verplichte overgangsregeling. Afspraken waarbij een loon gelijk is aan of lager is dan het wettelijk vastgestelde gebruikelijk loon , worden niet collectief opgezegd. Alleen de overige afspraken (hogere lonen) worden opgezegd. Voor afspraken die worden opgezegd mag de inhoudingsplichtige deze afspraak echter blijven toepassen onder voorwaarde dat het afgesproken loon wordt verhoogd tot 75/70e (1,0714%) van het loon in 2014 en de feiten en omstandigheden gelijk blijven. Een nieuwe afspraak met de inspecteur is pas nodig wanneer de geldigheidsduur van de oorspronkelijke afspraak verlopen is. Als een inhoudingsplichtige de 75/70-fictie toepast gedurende de looptijd van de opgezegde afspraak én zolang de inspecteur geen contact heeft opgenomen én mits de feiten en omstandigheden gelijk blijven, zal de inspecteur het loon niet corrigeren. Inhoudingsplichtigen zonder afspraak en inhoudingsplichtigen die geen gebruik willen maken van de 75/70-fictie moeten zelf de nieuwe gebruikelijkloonregeling toepassen. Onder de nieuwe gebruikelijkloonregeling zal het in veel gevallen voor de hand liggen dat voor bedragen boven €44.000,- een verhoging tot 75/70e plaatsvindt, omdat de doelmatigheidsmarge volledig is toegepast. De doelmatigheidsmarge wordt in 2015 verlaagd naar 25%. Als hoofdregel wordt het gebruikelijk loon ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen: - 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. - Het hoogste loon van de overige medewerkers. - € 44.000. Voor inhoudingsplichtigen zonder afspraak of inhoudingsplichtigen met opgezegde afspraken die ervoor kiezen de 75/70-fictie niet toe te passen, zijn de reguliere mogelijkheden voor de inspecteur met betrekking tot het corrigeren van de hoogte van het in aanmerking te nemen loon van toepassing. Ook partner van DGA onder gebruikelijkloonregeling Ook voor de werknemers die werkzaam zijn in een vennootschap waarin hun partner DGA is, geldt de gebruikelijkloonregeling. Als deze situatie zich voordoet, adviseren wij het ‘gebruikelijk loon’ door een van onze belastingadviseurs te laten checken om problemen te voorkomen.<< Terug    Lees verder >>