Overdrachtsbelasting bij onroerend zaak niet altijd duidelijk

Overdrachtsbelasting bij onroerend zaak niet altijd duidelijk

11/19/2014 3:01:27 PM   Bron: esj.nl

Een gemeente heeft in het verleden opdracht gegeven tot de bouw van een viertal woningen. Aan deze onroerende zaken is een woonbestemming toegekend. Na voltooiing van de bouw hebben de woningen gedurende circa 12,5 jaar als schoolgebouw gediend. Om die reden zijn de vier onroerende zaken met een corridor met elkaar verbonden en is tussen de twee woonblokken van twee woningen een gymlokaal gebouwd. Nadat de school op deze locatie haar deuren sloot, stonden de panden in afwachting van verkoop circa twee jaar leeg. Een aannemersbedrijf kocht twee van de vier woningen van de gemeente en verkocht deze door aan twee echtparen. Daarbij zorgde de aannemer dat conform afspraak met de gemeente voor de sloop van de corridor en het gymlokaal. Bij de aankoop van de onroerende zaken werd in eerste aanleg uitgegaan van de verkoop van een schoolgebouw, waardoor de verkoop belast was met 6% overdrachtsbelasting. Daar tegen maakte het aannemersbedrijf bezwaar bij de Inspecteur van de Belastingdienst. De Rechtbank Zeeland - West-Brabant oordeelt dat de onroerende zaken als woningen zijn aan te merken en dat er daarom maar 2% overdrachtsbelasting is verschuldigd. De rechtbank wijst er op dat de onroerende zaken naar hun aard zijn bestemd voor bewoning en dat de onroerende zaken al circa twee jaren niet in gebruik waren als schoolgebouw. De rechtbank acht niet van belang dat ten tijde van de levering de corridor en het gymlokaal nog niet waren afgebroken. De Belastingdienst moet derhalve te veel betaalde overdrachtsbelasting terug betalen. Han Duijmelinck, belastingadviseur van ESJ, trad op als adviseur en gemachtigde van het bouwbedrijf dat bezwaar maakte. HIj is blij met de uitspraak van de Rechtbank. " De belastingheffing bij koop- en aannemingsovereenkomsten van onroerend goed is complex en niet altijd eenduidig. Het inschakelen van een specialist loont."<< Terug    Lees verder >>