Overdrachtsbelasting bij onroerende zaak niet altijd duidelijk.

Overdrachtsbelasting bij onroerende zaak niet altijd duidelijk.

11/20/2014 3:01:37 PM   Bron: esj.nl

Een gemeente heeft in het verleden opdracht gegeven tot de bouw van een viertal woningen. Aan deze onroerende zaken is een woonbestemming toegekend. Na voltooiing van de bouw hebben de woningen gedurende circa 12,5 jaar als schoolgebouw gediend. Om die reden zijn de vier onroerende zaken met een corridor met elkaar verbonden en is tussen de twee woonblokken van twee woningen een gymlokaal gebouwd. Nadat de school op deze locatie haar deuren sloot, stonden de panden in afwachting van verkoop circa twee jaar leeg. Een aannemersbedrijf kocht de vier woningen van de gemeente en verkocht deze als woonhuis door aan particulieren. Daarbij zorgde de aannemer dat conform afspraak met de gemeente voor de sloop van de corridor en het gymlokaal. Bij de aankoop van de onroerende zaken en ook in de bezwaarschriftprocedure werd door de Belastingdienst uitgegaan van de levering van een schoolgebouw welke levering belast was met 6% overdrachtsbelasting. Tegen de uitspraak op het bezwaarschrift heeft ESJ beroep aangetekend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De rechtbank oordeelt dat de onroerende zaken als woningen zijn aan te merken en dat er daarom maar 2% overdrachtsbelasting is verschuldigd. Volgens de Rechtbank waren de gebouwen ten tijde van de verkoop als woning te kwalificeren omdat deze al 2 jaar niet meer in gebruik waren als schoolgebouw. Dat de panden toen nog moesten worden verbouwd is volgens de Rechtbank te vergelijken met een cascowoning. Dat de corridor en het gymlokaal bij de levering nog niet waren afgebroken, maakt niet dat er geen sprake was van woningen De Belastingdienst moet derhalve te veel betaalde overdrachtsbelasting terug betalen. Han Duijmelinck, belastingadviseur van ESJ, trad op als adviseur en gemachtigde van het bouwbedrijf dat bezwaar maakte. HIj is blij met de uitspraak van de Rechtbank. " De belastingheffing bij koop- en aannemingsovereenkomsten van onroerend goed is complex en niet altijd eenduidig. Het inschakelen van een specialist loont."<< Terug    Lees verder >>