Belastingplicht voor overheidsondernemingen op komst

Belastingplicht voor overheidsondernemingen op komst

12/1/2014 7:01:06 PM   Bron: esj.nl

De belastingplicht voor overheidsondernemingen wordt gewijzigd. Op 16 september 2014 is het wetsvoorstel ‘Wet Vpb-plicht voor overheidsondernemingen’ aangeboden aan de Tweede Kamer door de Staatssecretaris van Financiën. Op grond van dit wetsvoorstel moeten overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 vennootschapsbelasting gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten behalen. Het wetsvoorstel voorziet in een wetswijziging per 1 januari 2015, met feitelijke inwerkingtreding per 1 januari 2016. Onder de huidige wetgeving is het uitgangspunt dat een overheidsonderneming niet belastingplichtig is, tenzij anders bepaald. Dat leidt in sommige situaties tot concurrentieverstoring met commerciële ondernemingen. Op basis van het wetsvoorstel ‘Wet Vpb-plicht voor overheidsondernemingen’ wordt het nieuwe uitgangspunt dat een overheidsonderneming belastingplichtig is, tenzij een vrijstelling van toepassing is. Naast een aantal bijzondere vrijstellingen wordt nog een vrijstelling geboden voor interne activiteiten, overheidstaken en samenwerkingsverbanden. Het wetsvoorstel is erop gericht dat overheidsondernemingen met economische activiteiten op dezelfde wijze worden behandeld als private ondernemingen. Dit betekent dat overheidsondernemingen belastingplichtig worden voor de vennootschapsbelasting wanneer zij een onderneming drijven of in concurrentie treden met private ondernemingen. Het wetsvoorstel heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor overheidslichamen (waaronder gemeenten), ook de bedrijven waar gemeenten de volledige zeggenschap hebben kunnen te maken krijgen met deze gevolgen. Als gevolg van het wetsvoorstel worden bijvoorbeeld: lokale zwembaden, crematoria of theaters, waar de gemeenten de volledige zeggenschap hebben, belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.<< Terug    Lees verder >>