Kindregelingen per 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd

Kindregelingen per 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd

12/18/2014 5:01:10 PM   Bron: esj.nl

Als u een of meerdere kinderen hebt, zult u in 2015 merken dat er veel minder kindregelingen zijn. Van de elf regelingen voor een huishouden met een kind, blijven er in 2015 vier over. Regelingen voor uw kind worden afgeschaft, samengevoegd of verlaagd. Alleen de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, inkomensafhankelijke combinatiekorting en het kindgebonden budget blijven bestaan.Doordat de aftrek voor kosten levensonderhoud kind in 2015 wordt afgeschaft, is in het nieuwe jaar de kinderalimentatie niet langer fiscaal aftrekbaar. Lees hier alles over de veranderingen in de kindregelingen 2015. De wijzigingen in de kindregelingen hebben vanaf 2015 gevolgen voor de inkomstenbelasting. Op 1 januari 2015 zijn namelijk twee heffingskortingen afgeschaft: de ouderschapsverlofkorting en de alleenstaande ouderkorting. Heffingskortingen verminderen de te betalen inkomstenbelasting. Tot en met 2014 bestond recht op de ouderschapsverlofkorting als er ouderschapsverlof was opgenomen en het inkomen in het jaar minder was dan in het jaar ervoor. Deze heffingskorting is op 1 januari 2015 afgeschaft, hier is geen regeling voor in de plaats gekomen. De alleenstaande ouderkorting was er voor alleenstaande ouders zonder fiscale partner. Deze korting kon – afhankelijk van de hoogte van het arbeidsinkomen – oplopen tot maximaal € 2.266. Nu deze heffingskorting is afgeschaft kunnen alleenstaande ouders onder voorwaarden in aanmerking komen voor extra kindgebonden budget. De combinatiekorting blijft wel bestaan. Deze korting geldt voor ouders die voor een kind jonger dan 12 jaar zorgen en is afhankelijk van het arbeidsinkomen. Verder is op 1 januari 2015 de (forfaitaire) aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen afgeschaft. Kort gezegd kon de aftrek worden benut als er uitgaven waren voor het levensonderhoud van kinderen en er geen recht bestond op kinderbijslag. Vaak gaat het dan over betaalde kinderalimentatie. Het voordeel van deze aftrekpost was afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de betaalde kinderalimentatie, maar kon in sommige situaties oplopen tot zo’n € 1.500 per jaar. Overigens blijft de aftrek voor betaalde partneralimentatie wel bestaan. Voor de verdwenen aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen is geen andere regeling in de plaats gekomen. Dit is nadelig voor degene die de alimentatie betaalt. Immers het te betalen bedrag aan alimentatie blijft ongewijzigd, terwijl de verschuldigde inkomstenbelasting stijgt door het wegvallen van de aftrekpost. Dit betekent echter niet dat de alimentatieplichtige de hoogte van de kinderalimentatie eenzijdig mag wijzigen. Wel kan als bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie rekening is gehouden met het fiscale voordeel van de aftrekpost, de rechtbank worden verzocht om op basis van gewijzigde omstandigheden de hoogte van de kinderalimentatie aan te passen. Binnen het kindgebonden budget vinden diverse wijzigingen plaats. Ter compensatie van de afschaffing van de alleenstaande ouderkortingen in de inkomstenbelasting wordt voor alleenstaande ouders het kindgebonden budget verhoogd met maximaal € 3.050 per jaar. Daarnaast worden andere afgeschafte regelingen, bijvoorbeeld de tegemoetkoming voor ouders in de schoolkosten en de eenoudertoeslag voor alleenstaande ouders die studiefinanciering ontvangen, gecompenseerd in het kindgebonden budget. Overigens daalt in 2015 de inkomensgrens, waardoor er bij een hoger inkomen minder of geen kindgebonden budget wordt toegekend. Anderzijds gaan de bedragen voor het eerste en het tweede kind omhoog. In dit artikel zijn slechts de hoofdlijnen van de veranderingen in de kindregelingen beschreven. Vraag uw adviseur om meer informatie over de gevolgen van de wijzigingen voor uw situatie.<< Terug    Lees verder >>